Интегрална йога

Практика, която обръща погледа отвън - навътре

Йога практиките в тези класове са интегрални, защото разглеждат човека като една цялост. Имат за цел да разпространяват йога, достигайки до най-широк кръг от хора, независимо от тяхната възраст, националност и обществено положение и по този начин да подпомагат тяхното физическо, умствено и емоционално развитие.

В сравнение с Хатха или Виняса йога, интегрална йога е лека и по-малко физически ориентирана. Нейната основна цел е постигане на баланс и вътрешен мир. Практиката включва комплекс от леки физически пози (асани), пранаяма (дихателни техники) за работа върху енергийното тяло и релаксация, и медитация за съсредоточаване и успокояване на ума.